اعضاء هیأت مدیره

ترکیب اعضاء هیأت مدیره شرکت پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین بدین شرح می باشد:

  • قاسم هادی زاده مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

    تحصیلات : کارشناسی ارشد


  • محمد ابراهیم راعی عزآبادی رئیس هیئت مدیره

    تحصیلات : کارشناسی ارشد


  • عبدالحسین آلبوغبیشعضو هیئت مدیره

    تحصیلات : کارشناسی ارشد


دات نت نیوک فارسی