سهامداران شرکت پولیکا نوین

ردیف نام سهامدار درصد سهام
1 شرکت پتروشیمی آبادان 96درصد
2 سهام تخصیصی کارکنان 3درصد
3 شرکت تولیدی گاز لوله 0.1درصد
4 شرکت پتروشیمی غدیر 0.1درصد
5 شرکت پتروسینا 0.25درصد
6 شرکت کشت و صنعت پاسارگاد 0.25درصد
دات نت نیوک فارسی
indian xxx
xxx
xxx
porno
xxx
xxx